Matematyka nie ma dobrej opinii w naszym społeczeństwie, wiele osób wciąż jeszcze uważa ją za najtrudniejszy przedmiot w czasie szkolnej edukacji. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, niemniej jednak sądzę, że można zmienić sposób postrzegania tego przedmiotu. Wszystko jest w rękach osób, które nauczają. Wierzę, że nie ma złych uczniów, są jedynie źli nauczyciele.

Twoje preferencje

Każdy uczeń jest inny, tak jak każdy człowiek jest inny. Odmienność ta zazwyczaj widoczna jest właśnie w klasie. Problemy wynikające z braku indywidualnego podejścia do ucznia uwidoczniają się przede wszystkim w trakcie zajęć z matematyki. W licznych klasach, pracując jedynie w określonej liczbie godzin, nie zawsze można dotrzeć do każdego ucznia. Słabsi zostają w tyle, a zaniedbania powstałe w trakcie nauki nawarstwiają się tak bardzo, że w późniejszych latach są często bardzo trudne do odrobienia. Korepetycje z matematyki są w takim wypadku jedynym sposobem na nadrobienie rozumienia matematycznych problemów i zawiłości.

Indywidualne zajęcia

Indywidualne zajęcia, bo przecież taka jest właśnie istota korepetycji, pozwalają na zbudowanie osobistej relacji, która z kolei umożliwi lepsze zrozumienie dziecka. Poznanie indywidualnych predyspozycji pozwala na stworzenie osobnego planu zajęć w taki sposób, by były one najbardziej efektowne. Tego rodzaju działanie, możliwe jedynie w warunkach zajęć prowadzonych poza szkolną klasą, umożliwia znalezienie najlepszej drogi nauczania, która doprowadzi nie tylko do nauczenia się przez dziecko wymaganych podstawą programową treści, ale umożliwi pełne zrozumienie tego, czym w rzeczywistości matematyka jest. Taka wiedza pozwoli z kolei na poprawę sprawności myślenia, co jest rzeczą bezcenną.

Korepetycje z matematyki są zazwyczaj postrzegane w sposób instrumentalny, jako droga do uniknięcia złych ocen lub uzyskania dobrych wyników na egzaminach kończących kolejne stopnie edukacji. Tego rodzaju myślenie przynosi jednak więcej szkód niż pożytku. Dodatkowe zajęcia, jakim są korepetycje z matematyki, powinny przede wszystkim doprowadzić do tego, by dziecko nauczyło się myślenia w określony sposób. Osiągnięcie tego rezultatu uważam za istotę korepetycji i takie też rozumienie dodatkowych lekcji stosuję w codziennej praktyce.